Verkiezingen(verscheen in 'tijdschrift voor Remedial Teaching')


Binnenkort mogen we weer, of mochten we, maar op het moment van schrijven hebben we nog niet gestemd. Nu moeten feitelijk de lijsttrekkers nog ontbranden, en hun stokpaardjes en speerpunten nog geopenbaard. Wie van u –RT’ers- bekijkt hierbij wat de verschillende partijen te bieden hebben voor remedial teaching? Volgt u hierbij het beleid dat gericht is op het belang van goed onderwijs of volgt u hierbij meer het belang van de (kleine) zelfstandige? De eigen portemonnee is immers ook niet onbelangrijk.


Arena 


Een paar maanden geleden, ging ik met mijn collega’s, ná de huisartsen, óók demonstreren in de Arena. Demonstreren tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs. Met terugwerkende kracht zou je bijna denken dat het resultaat heeft gehad. De bezuinigingen zijn immers door de val van ons kabinet in de ijskast beland, en zullen door een nieuw kabinet opnieuw worden bekeken. Wat exact de bezuinigingen op passend Onderwijs voor gevolgen zouden hebben gehad voor u, RT’ers, weet ik niet. Maar ergens zijn we –onderwijzend personeel en u- natuurlijk vakbroeders.


Slecht onderwijs 


Aan de andere kant levert slecht onderwijs uiteraard mindere leerresultaten op. Mindere leerresultaten genereren meer uitval onder onze geliefde kinderen. Meer uitval vergroot de vraag naar extra hulp. ‘Need I say more’, zoals de Engelsen niet zeggen. Een beetje RT –zelfstandige is gebaat bij slecht onderwijs. En dan is het hoge woord eruit, het onuitgesprokene uitgesproken  en wellicht het taboe doorbroken.  U verdient uw geld doordat én kinderen minder begaafd zijn en het onderwijs tekortschiet. Hoe meer het onderwijs vervolgens tekortschiet, hoe meer klandizie u heeft. Zou het onderwijs perfect zijn, dan kon u wel ophouden. Zo houden we elkaar bezig in Nederland. Het onderwijs moet beter, maar ook niet teveel beter.


Andere sectoren 


Mocht u geschokt zijn om zojuist te lezen dat u uw geld verdient over de rugjes van domme kinderen, dan heb ik tot troost nog een aantal andere vergelijkingen van beroepsgroepen die ook met dergelijke ethische kwesties te maken hebben. Een goede tandarts verdient uiteindelijk minder geld dan een niet zo goede. Kijkt u de inmiddels verplichte prijslijsten er maar op na. Aan zo’n smetteloos wit gepoetst goed  verzorgd gebit loont slechts de halfjaarlijkse controle. Liever zijn de tandartsen bruggenbouwers. De auto-industrie is al decennia lang in staat een auto te bouwen die de eerste vijf jaar geen enkel gebrek vertoont. Maar ja, geen gebreken, geen inkomsten. Desalniettemin wens ik Nederland een regering toe met hart voor onderwijs, voor de kinderen maar zeker ook de onderwijsgevenden.