Rekenen en haar belevingswereld


( verscheen in 'tijdschrift voor Remedial Teaching' ) Nog uit mijn Pabo tijd, eind jaren tachtig en begin jaren negentig, kan ik me de belangrijkste zinsneden van de pedagogiek nog goed herinneren. Mocht ik bij een tentamen van welk vak dan ook, een vraag niet precies weten, dan was een wollig antwoord omtrent ‘aansluiten bij de belevingswereld van het kind’ altijd kansrijk. Heel vreemd is dat ook niet, want in het onderwijs gebeurt niet anders. Er wordt wat aangesloten...