Columns


Columns zijn misschien wel de specialiteit van Feitmans!. Immers was het boekje 'Feitmans!' zelf al een verzameling gevoelige, geestige en knipogende columns. Ook hier geldt: maatwerk. Sfeer, toon, uiteraard onderwerp van de beteffende column woden altijd met u doorgesproken. Ondermeer scrhijft Feitmans! wekelijks columns op www.manoman.nl , voor scholen...

Interviews


U wilt graag iemand interviewen om bepaalde informatie te krijgen. Feitmans! interviewde voor ondewijsbladen en sportinstelligen diverse mensen en verwerkte een en ander tot een over- en inzichelijk interview. Uiteraard rekening houdend met verschijningsvorm en lezerspubliek. Serieus? Luchtig? Alles is mogelijk.

Samenvattingen


Tekst bewerken en samenvatten Kort samengevat, kan Feitmans! voor u grote hoeveelheden tekst samenvatten in een kleinere tekst. Eerder bewerkte en herschreef Feitmans! voor onder andere AGOG Nederland en Assissa Amsterdam grote hoeveelheden tekst. Bijoorbeeld verouderd foldermateriaal, of nieuw te schrijven bedrijfsteksten naar aanleing van een interview....

Controle/Stijl


Schrijven wat u wilt. U heeft al ideeën voor een tekst en het nodige geschreven. Het kan zijn, dat er fouten of vergissingen in uw tekst zijn geslopen. Het kan ook zijn, dat het uiteindelijke stuk u geen goed gevoel geeft, of dat de strekking nét niet zo is, als u had gewild. Samen met u helpt 'Feitmans!', door de fouten eruit te halen...

Diversen


Bijles / individuele ondersteuning / huiswerkondersteuning Met zijn jarenlange evaring in het Primair Onderwijs kan Feitmans! u of uw zoon of dochter ondersteunen bij leertrajecten of huiswerkbegeleiding. Tot het derde jaar middelbare school kunt u met alle vakken terecht, tegen een gunstig tarief. feitmans! begeleidde leerlingen met Engels, Nederlands,...